Przejdź do treści

Konsultacje

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Żyrardowa na lata 2023-2029 

Więcej informacji na stronie:

https://www.bip.zyrardow.pl/a,113968,konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-strategii-rozwiazywania-problemow-spolecz.html

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.