Przejdź do treści

Konkurs fotograficzny – Senior w obiektywie ekonomii społecznej

Twarze osób na fotografiach

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi ogłoszonego konkursu przez Wydział Ekonomii Społecznej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod hasłem „Senior w obiektywie ekonomii społecznej”. Powodzenia!

Konkurs fotograficzny „Senior w obiektywie ekonomii społecznej”

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.