Przejdź do treści

Klub Sportowy KUMITE

Karateka, dziewczynka w pozycji walki.

Klub upowszechnia sport poprzez prowadzenie treningów karate w Żyrardowie i okolicznych gminach od 2014 r. Realizacja zadania stanowi kontynuację dotychczas prowadzonych działań. Klub współpracuje z Jaktorowskim Klubem Karate ZANSHIN w zakresie organizacji treningów i seminariów szkoleniowych oraz Fundacją Strefa Ruchu Książenice w zakresie organizacji eventów sportowych. Klub sportowy KUMITE zaprasza na treningi karate dla dzieci i młodzieży prowadzone ze wsparciem Prezydenta Miasta Żyrardów w ramach realizacji zadania upowszechniania i wspieranie kultury fizycznej w 2023 r. Trenujemy we wtorki i czwartki w Szkole Podstawowej nr 6. W piątki o 16:30 zapraszamy przedszkolaki do Społecznej Szkoły Podstawowej STO na treningi ogólnorozwojowe z elementami karate.

https://www.facebook.com/klubkumite/

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.