Przejdź do treści

Fundacja Klub Sportowy Gimnastyki i Tańca Mash Art.

Głównym potrzebą powyższych grup docelowych jest możliwość spożytkowania energii, prawidłowe ich ukierunkowanie przyczyni się do poprawy kondycji fizycznej. Jako klub sportowy organizujący widzimy ciągłe zapotrzebowanie na organizację zajęć sportowych, nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych i seniorów, o których często się zapomina.

„Organizowanie i koordynowanie zajęć, treningów kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży w mieście Żyrardów z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami”, na który zyskał dofinansowanie w kwocie 4.000 zł na rok 2023r. Planowany nabór uczestników zadania zostanie przeprowadzony w październiku, informacja o naborze będzie podana na stronie www.mashart.pl. W ramach projektu zostanie przeprowadzonych łącznie 10 godzin zajęć, dla różnych grup wiekowych.”

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.