Przejdź do treści

Czym jest Centrum Usług Społecznych?

logo CUS

Zapraszamy do obejrzenia filmu dotyczącego działalności Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.