Przejdź do treści

Chorągiew Mazowiecka Harcerstwa Polskiego

W pracy wychowawczej instruktorzy Hufca ZHP Żyrardów stosują sprawdzoną metodę, polegającą na realizacji zadań w małych grupach rówieśniczych, uczeniu w działaniu, wykorzystywaniu stymulującego programu oraz odwoływaniu się do idei wyrażonych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Metoda ta cechuje się pozytywnością, dobrowolnością, świadomością celów, indywidualnością, naturalnością, pośredniością i wzajemnością oddziaływań wychowawców i wychowanków.Posiadamy bardzo bogate doświadczenie oraz wykwalifikowaną kadrę do prowadzenie zadania. Kadra nasza ciągle poszerza swoją wiedzę żeglarską podczas szkoleń i konferencji. W obecnym roku kadra nasza uzyskała dodatkowe kwalifikacje sterników motorowodnych oraz uczestniczyła w ogólnopolskim szkoleniu instruktorów i trenerów dla szkółek żeglarskich PolSailing.

W ramach prowadzonych projektów – Hufiec Żyrardów 24 września będzie organizował Harcerskie Regaty Optimist – jest to impreza otwarta jednak trzeba umieć żeglować .8 października w ramach Święta Hufca , Hufiec ZHP Żyrardów będzie organizował miasteczko harcerskie. W listopadzie będziemy organizować Przegląd Piosenki Harcerskiej i Turystycznej , gdzie zaproszenia wyślemy do szkół i zespołów wokalnych oraz ościennych Hufców.3.Grudnia planujemy zorganizować w ramach realizowanych projektów turniej tenisa stołowego.

https://zyrardow.zhp.pl/

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.