Przejdź do treści

Brak prądu

Brak prądu

Z uwagi na brak zasilania w godzinach 08-15 nie będą działały telefony stacjonarne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.