Przejdź do treści

Akademia Piłkarska Żyrardowianka Żyrardów

Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport i zabawę. Zapoznanie z przepisami gry w piłkę nożną oraz naukę rywalizacji sportowej prowadzonymi przez instruktorów i trenerów. Udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez MZPN, treningach i turniejach dużej grupy dzieci i młodzieży, co powoduje zorganizowanie im formy spędzania czasu wolnego. Naszym celem są działania skutkujące zwiększeniem dostępności w zakresie wdrażania aktywności fizycznej i sportu oraz kształtowanie postaw obywatelskich, przeciwdziałania patologiom społecznym. Racjonalne wykorzystanie czasu wolnego dla wszystkich dzieci. Zachęcanie do zajęć sportowych jako alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego z dala od wszelkich patologii społecznych, uzależnień od alkoholu i narkotyków, kształtowanie właściwych zachowań i odpowiednich cech charakteru poprzez kulturę fizyczną. Jednak jednym z ważniejszych celów w zakresie wdrażania do aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich jest coraz wyraźniejsza potrzeba wykorzystania specyficznych walorów sportu dla kształtowania postaw obywatelskich i przeciwdziałania patologiom społecznym, w szczególności chuligaństwu, narkomanii i alkoholizmowi.

https://www.facebook.com/AkademiaPilkarskaZyrardowiankaZyrardow/

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.