Przejdź do treści

Zakończyliśmy nabór zgłoszeń do programów współpracy

Informujemy, że zakończyliśmy nabór zgłoszeń propozycji zadań publicznych do realizacji w ramach programu współpracy Miasta Żyrardowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 i programu wieloletniego. W ramach naboru wpłynęło do Centrum Usług Społecznych 57 pomysłów na działania społeczne od 23 organizacji pozarządowych. Poniżej prezentujemy listę podmiotów, które zdecydowały się na zgłoszenie.

 1. Fundacja „Pięknie Żyć”
 2. Fundacja Klub Sportowy Gimnastyki i Tańca Mash Art.
 3. Fundacja Ternopilska
 4. Mazowiecki Oddział Okręgowy w Warszawie siedziba w Żyrardowie
 5. Miejskie Stowarzyszenie Profilaktyki Uzależnień „Dotyk Nadziei”
 6. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział rejonowy
 7. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejsko-Powiatowy w Żyrardowie
 8. PTTK Oddział w Żyrardowie
 9. Sportowy Żyrardów
 10. Stowarzyszenie „Wspólnota Żyrardowa”
 11. Stowarzyszenie „Żyrardów Nosi”
 12. Stowarzyszenie Academia Gorilla
 13. Stowarzyszenie Równych Szans
 14. Stowarzyszenie Run de Girard
 15. Stowarzyszenie Seniorów Żyrardowianka
 16. Stowarzyszenie Słuchaczy UTW w Żyrardowie
 17. Stowarzyszenie Świetlik
 18. Stowarzyszenie Tenisowe Matchpoint
 19. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa
 20. Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY”
 21. Żyrardowski Klub Sportowy Thien Long
 22. Żyrardowskie Stowarzyszenie Żeglarskie
 23. Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów

Bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Dzięki Państwa aktywności uzyskaliśmy szeroką wiedzę o potrzebach i możliwościach realizacji bardzo szerokiego katalogu inicjatyw społecznych. W tej chwili będą one poddane dalszej analizie w poszczególnych komórkach organizacyjnych. W ostatnim tygodniu września planujemy organizację spotkań roboczych. O szczegółowym kalendarzu spotkań poinformujemy najpóźniej w najbliższy wtorek.

Informujemy również, ze Prezydent Miasta Żyrardowa Lucja Krzysztof Chrzanowski powołał zespół ds. opracowania projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Żyrardowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 i Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Żyrardowa z organizacjami pozarządowymi.

Skład zespołu przedstawia się następująco:

1) Przewodniczący Zespołu: Adam Lemiesz – Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa,
2) Koordynator Zespołu: Jakub Kamiński – Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie,
3) Członkowie zespołu:
a) Barbara Smolarek – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
b) Łukasz Kasperczyk – Wydział Kultury i Promocji Miasta,
c) Łukasz Chełstowski – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
d) Paulina Drozd – Stowarzyszenia „Żyrardów Nosi”,
e) Barbara Rzeczycka – Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa,
f) Jerzy Kwaczyński – PTTK Oddział w Żyrardowie,
g) Ks. Łukasz Owsianko SDB – Oratorium św. Jana Bosko w Żyrardowie,
h) Inga Lipińska – Centrum Praw Kobiet w Żyrardowie.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.