Przejdź do treści

,,Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)”

Około 80 mieszkańców Żyrardowa objętych zostanie usługami opiekuńczymi i teleopieką, dzięki środkom pozyskanym przez Miasto Żyrardów z Województwa Mazowieckiego.  Z inicjatywy Prezydenta Miasta Żyrardowa Krzysztofa Lucjana Chrzanowskiego, w dniu 8 lipca br. została podpisana umowa partnerska z Województwem Mazowieckim w imieniu, którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Usługi świadczone będą w ramach projektu ,,Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Zgodnie z podpisaną umową, Miasto Żyrardów otrzyma kwotę w wysokości 2 176 843,20 zł. Zadanie będzie polegało na objęciu 80 osób usługami opiekuńczymi oraz 20 osób teleopieką.

Umowę, z upoważnienia Prezydenta Miasta Żyrardowa, podpisała Agnieszka Stępska Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, instytucji, która będzie realizatorem zadania. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

tekst i foto. UM Żyrardów

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.