Przejdź do treści

Zorganizuj Senioriadę w Żyrardowie. Złóż ofertę do 02.09.2022

Miasto Żyrardów – Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie działania pod nazwą „Senioriada w Żyrardowie”, w ramach realizacji zadania „Żyrardowskie Dni Seniora” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Szczegółowe informacje zawiera zapytanie ofertowe.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.