Przejdź do treści

Zorganizuj konferencję i warsztaty dla seniorów. Złóż ofertę do 09.09.2022

Miasto Żyrardów – Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie działań: „Warsztaty tematyczne” oraz „Konferencja senioralna”, w ramach realizacji zadania „Żyrardowskie Dni Seniora” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Szczegółowe informacje zawierają zapytania ofertowe.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.