Przejdź do treści

Zapytanie ofertowe nr 01/MDM/CUS/2022

Miasto Żyrardów – Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie zaprasza do złożenia oferty na opracowanie narzędzi promocyjnych na potrzeby kampanii informacyjnej dotyczącej wyborów Młodzieżowej Rady Miasta Żyrardowa w ramach realizacji zadania „Żyrardów dla młodzieży” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Szczegółowe informacje zawarte są w zapytaniu. Oferty należy złożyć do 30 września 2022 r. za pomocą formularza dostępnego poniżej.

Zapytanie realizowane w ramach zadania „Żyrardów dla młodzieży” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.