Przejdź do treści

Zapraszamy na seminarium „Wolontariat w środowisku lokalnym”

Wolontariat to szansa na więcej działań w szkole, domu kultury, czy muzeum? Czy może to tylko dodatkowy i niechciany obowiązek? Otworzyć się na przyjęcie wolontariuszy do mojej instytucji lub organizacji, czy może dać sobie z tym spokój?

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu oraz Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie serdecznie zapraszają do udziału w seminarium pt.: „Wolontariat w środowisku lokalnym”. Spotkanie odbędzie się 24 listopada w godz. 14:00 – 16:00 w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, ul. Piaskowa 21/23. Wydarzenie patronatem objął Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski.

Podczas seminarium chcemy przedstawić doświadczenia z pracy z wolontariuszami m.in. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Pileckich w Ostrowii Mazowieckiej, Społeczna Szkoła Podstawowa Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego, zostanie również idea działania centrum wolontariatu, które od tego roku działa w Żyrardowie oraz pokazany sposób przygotowania instytucji lub organizacji do przyjęcia wolontariuszy. Na zakończenie odbędzie się dyskusja nt. możliwości rozwoju wolontariatu w Żyrardowie.

Udział w seminarium odbywa się na podstawie zgłoszenia przesłanego na adres email: j.kaminski@cus-zyradow.pl.

Program ramowy

14:00 – Powitanie

14:15 – Dobre praktyki w zakresie wolontariatu w instytucjach kultury i szkołach

  • Dorota Koral – pracowniczka Muzeum Józefa Piłsudskiego, specjalistka Działu Programów Lokalnych, koordynatorka muzealnego wolontariatu.
  • Karolina Kolbuszewska – kierownik Działu Historyczno-Edukacyjnego, Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowii Mazowieckiej
  • Aleksandra Leszczyńska – koordynatorka Szkolnego Koła Wolontariatu, Społeczna Szkoła Podstawowa Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego

15:00 – Idea i zasady działania centrów wolontariatu jako biura pośrednictwa wolontariatu oraz zasady i standardy organizacji pracy wolontariuszy – Agnieszka Lisowska-Lewkowicz, Prezes Zarządu Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

15:30 – Dyskusja o możliwościach rozwoju wolontariatu w Żyrardowie

16:00 – Zakończenie seminarium. Poczęstunek

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Dobry wolontariat krok po kroku – budowa i rozwój wolontariatu w organizacjach pozarządowych” dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.