Przejdź do treści

Zaprezentowaliśmy nowe usługi społeczne oraz ich realizatorów

Na konferencji prasowej, zorganizowanej w dniu 17 lutego w Resursie, zaprezentowaliśmy nowe bezpłatne usługi społeczne, jakie Centrum Usług Społecznych wdrożyło dla mieszkańców Żyrardowa w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych i rządowych. Poznaliśmy także wykonawców tych usług, wyłonionych przez Prezydenta Miasta Żyrardowa w drodze przetargu oraz otwartych konkursów dla organizacji społecznych.

Warto podkreślić, że wśród realizatorów usług są organizacje i firmy działające na terenie Żyrardowa. Na tym właśnie polega siła i nowa jakość usług społecznych w Żyrardowie. Nasze Centrum integruje i aktywizuje lokalne środowisko. I to nas bardzo cieszy – mówiła dyrektor Agnieszka Stępska.

Gospodarz konferencji, Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski, docenił ogrom pracy włożonej przez pracowników naszego Centrum, szczególnie w tym intensywnym czasie wdrażania nowych usług. Prezydent podziękował zarówno całemu naszemu zespołowi, jak również pracownikom Urzędu Miasta, czuwającym nad realizacją projektu ze strony Samorządu Miasta oraz organizacjom pozarządowym i lokalnym firmom, które odpowiedziały na ogłoszone przez niego konkursy i przetargi, a dziś już współpracują z Centrum Usług Społecznych. Wyraził satysfakcję, że zainicjowane przez niego działania w sferze społecznej weszły w życie i mieszkańcy Żyrardowa mogą już korzystać z potrzebnego wsparcia.

– Nowa jakość usług społecznych dedykowanych wszystkim mieszkańcom, rozwój wolontariatu, aktywizowanie lokalnego środowiska wokół idei służenia osobom potrzebującym wsparcia, nie tylko tego finansowego, było moim marzeniem i celem, do którego dążyłem – mówił prezydent. – Zdaję sobie sprawę, że ważne są inwestycje w infrastrukturę, ale wiem też, że jeszcze cenniejsze są inwestycje w ludzi i ich potrzeby. Dlatego tak ważne jest, aby w Żyrardowie powstawały i rozwijały się działania społeczne dla mieszkańców.

Dyrektor Centrum, Agnieszka Stępska, omówiła najważniejsze zmiany, jakie zaszły w nowej jednostce Miasta w ostatnich miesiącach. Wskazała, że instytucja realizuje działania dla wszystkich mieszkańców, nie tylko tych, którzy są w trudnej sytuacji życiowej. Jednostka stara się o nowe środki finansowe, uruchamia nowe programy, jak np. opieka wytchnieniowa, czy asystent osoby niepełnosprawnej oraz realizuje projekty we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Bardzo ważne jest również podnoszenie jakości działania centrum, dlatego zespół CUS-u intensywnie się szkoli, a dzięki wsparciu Prezydenta Miasta powstaje nowa siedziba, która znacznie poprawi standard obsługi mieszkańców.

Barbara Smolarek, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta oraz koordynator projektu unijnego, w ramach którego realizowane są usługi, omówiła wdrożone już działania oraz wskazała na kolejne cele, jakie stoją przed zespołem projektowym.

Następnie Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski wręczył symboliczne czeki wykonawcom poszczególnych usług społecznych. A są nimi:

  • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Żyrardowie – Terapia i rehabilitacja dzieci.
  • Fundacja IDYLLA – Rehabilitacja wad postawy.
  • Salezjańska Lokalna Organizacja Sportowa „SL Salos” i Oratorium św. Jana Bosko – Poradnictwo logopedyczne.
  • Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY”, Oratorium św. Jana Bosko i Stowarzyszenie Sport Life – Pedagogika ulicy.
  • Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY” – Centrum Wolontariatu.
  • Firma P.H.U „Mar-Bod” Mariusz Bodych – Taksówka dla seniora.

Ostatnim elementem konferencji było wręczenie przez Prezydenta Miasta symbolicznych listów okolicznościowych przedstawicielom mieszkańców Żyrardowa, którzy już zaczęli korzystać z usług społecznych. Pani Beata Marszałek wraz z synem Jakubem zostali objęci usługą terapii i rehabilitacji dla dzieci. Pani Halina Jastrzębska-Antczak korzysta z usługi Taksówka dla seniorów. W krótkich wystąpieniach mieszkanki Żyrardowa podkreśliły, jak ważne są te usługi dla ich codziennego funkcjonowania i poprawy ich sytuacji życiowej.

Projekt ,,Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Zachęcamy do kontaktu!

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie
Armii Krajowej 3
96-300 Żyrardów
tel. +48 (46) 855-31-26
fax +48 (46) 855-36-59
e-mail: sekretariat@cus-zyrardow.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00 -16:00
środa: 8:00 -18:00
Przyjmowanie wniosków w godzinach:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:15 -15:30
środa: 8:15 -17:30
piątek: 8:00 – 16:00.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.