Przejdź do treści

Zapraszamy na warsztaty psychoedukacyjne w Centrum Usług Społecznych

Pragniesz bardziej satysfakcjonującego życia, lepszych relacji z innymi i większej odporności psychicznej? Przyjdź na warsztaty psychoedukacyjne: „W poszukiwaniu równowagi”.

Wspólnie będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie: „Jak zachować zdrowie i utrzymać równowagę w dzisiejszych, trudnych i pełnych wyzwań czasach?”. Będziemy rozmawiać, ćwiczyć, poszerzać wiedzę i samoświadomość. Równowaga psychiczna i fizyczna jest niezbędna do zdrowego życia i osiągnięcia dobrostanu. Jej brak lub zaburzenia to niezadowolenie, frustracja, choroba.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą mieć dobrą kondycję psychiczną i rozwijać swoje umiejętności społeczne i intrapersonalne. Wszystkie spotkania składają się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej, każda po 1,5 godziny. Przyjdź, posłuchaj, porozmawiaj, skorzystaj.

Dzięki uczestnictwu w warsztatach:

  • uporządkujesz swoją wiedzę o emocjach i o tym, jak sobie z nimi radzić,
  • przećwiczysz sposoby komunikacji z innymi: słuchania, mówienia, wyrażania swoich potrzeb,
  • poznasz różne sposoby radzenia sobie ze stresem,
  • uporządkujesz swoją wiedzę o odporności psychicznej i jej wpływie na zdrowie fizyczne,
  • poznasz różne ćwiczenia relaksacyjno-koncentrujące.

Spotkania odbywać się będą w środy w siedzibie CUS w Żyrardowie ul. Piaskowa 21/23 (wejście od Moniuszki) w godz. 16.00.-19.00.

12.10.2022 r. -Jak dbać o zdrowie psychiczne i wzmacniać odporność?
19.10.2022 r. – Jak się komunikować żeby się porozumieć i budować zdrowe relacje?
26.10.2022 r. – Jak zarządzać energią i emocjami?
09.11.2022 r. – Jak sobie radzić ze stresem?
16.11.2022 r. – Jak budować stabilne poczucie własnej wartości?

Można zapisać się na cały cykl warsztatów lub na wybrane spotkania. Zapisy pod nr Tel. 519-441-704, 506-796-957 lub osobiście w CUS Żyrardów ul. Piaskowa 21/23.

Prowadząca:
Mirosława Staszewska – psycholog, psychoterapeutka, certyfikowana specjalistka w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, terapeutka uzależnień w trakcie certyfikacji, instruktorka uważności i medytacji. Ukończyła wiele kursów i szkoleń, m.in.: kurs podstawowy i zaawansowany Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Dwuletnie Studium Psychoterapii IPP i FSPP, studia podyplomowe z socjoterapii, Studium Terapii Uzależnień IPZ, szkolenie z interwencji kryzysowej w pracy z osobami doświadczającymi przemocy. Pracowała przez wiele lat z młodzieżą niedostosowaną społecznie i z kobietami w organizacjach pozarządowych (Centrum Praw Kobiet). Obecnie pracuje w OPS, gdzie zajmuje się głównie pomocą psychologiczną osobom doświadczającym przemocy w formie indywidualnej i grupowej. Chętnie pracuje z seniorami prowadząc warsztaty psychologiczne z profilaktyki zdrowia psychicznego i zajęcia relaksacyjno-koncentrujące.

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.