Przejdź do treści

Wynik oceny formalnej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży” ogłoszonym przez: Urząd Miasta w Żyrardowie – Centrum Usług Społecznych

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.