Przejdź do treści

Wydłużony czas na złożenie propozycji do programu współpracy

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie informuje, że wydłużony został czas na złożenie propozycji zadań do realizacji w ramach programów współpracy Miasta Żyrardowa z organizacjami pozarządowymi: rocznego na 2022 rok oraz programu wieloletniego. Na zgłoszenia propozycji organizacje pozarządowe mają czas do 8 września 2021 r.

Przypominamy, że od tego roku, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego, zmienia się formuła pracy nad programami. Cały proces obejmuje zebranie propozycji od organizacji pozarządowych oraz wydziałów Urzędu Miasta Żyrardowa i jednostek podległych. Następnie powołany zostanie zespół roboczy do opracowania projektów programów oraz odbędą się robocze spotkania tematyczne. Ostatnim etapem tworzenia programów będą konsultacje społeczne.

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania propozycji zadań do realizacji w ramach współpracy z Miastem Żyrardowem. Chcąc zgłosić propozycje do programu prosimy skorzystać z poniższego formularza. Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 8 września br. na adres: sekretariat@cus-zyrardow.pl Osobą do kontaktu w sprawie formularza jest Jakub Kamiński – organizator społeczności lokalnej, tel. 799 816 788, email: j.kaminski@cus-zyrardow.pl

Zapraszamy również do zgłoszenia kandydatów do pracy w zespole roboczym, który opracuje wstępne projekty obu programów. Na zgłoszenia kandydatur czekamy do 1 września.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.