Przejdź do treści

Wspieramy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów w codziennym funkcjonowaniu!

Miło nam poinformować, że Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie kontynuować będzie w tym roku dwa niezwykle ważne zadania, niosące wsparcie osobom niepełnosprawnym i członkom ich rodzin w codziennym funkcjonowaniu. To Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej i Opieka wytchnieniowa. Miasto pozyskało na te programy środki w wysokości 521 730,00 zł. Wczoraj w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim umowy na dofinansowanie zadań, z upoważnienia Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego, podpisały dyrektor CUS Żyrardów Agnieszka Stępska i główna księgowa Grażyna Chądzyńska. W wydarzeniu uczestniczył Zastępca Prezydenta Adam Lemiesz.

– Czuję ogromną satysfakcję, że nowo powstała jednostka miasta, Centrum Usług Społecznych, z dużym zaangażowaniem realizuje zarówno podstawowe zadania z zakresu pomocy społecznej, równolegle wprowadza kolejne nowe usługi społeczne w ramach projektu unijnego, a do tego wszystkiego dochodzą dodatkowe zadania, które poszerzają wachlarz bezpłatnych usług, odpowiadających na potrzeby mieszkańców. Taką właśnie jednostkę chcieliśmy mieć w naszym mieście. Tym większa dziś radość nam towarzyszy. Wracamy do Żyrardowa z funduszami, dzięki którym tak znacząco ułatwimy codzienne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych i ich rodzin – powiedział Adam Lemiesz, po podpisaniu umów.

Środki pochodzą z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programów Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Przyznane dofinansowane przeznaczone jest na realizację w 2022 roku programów Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (dofinansowanie w wysokości 338 130 zł) i Opieka wytchnieniowa (dofinansowanie w wysokości 183 600 zł). To będzie już drugi rok funkcjonowania tych usług w naszym mieście.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej to program mający na celu na wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb, uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych itp.

Z kolei Opieka wytchnieniowa to program kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy potrzebują wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu z Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej 3, nr tel. 46 858 31 26.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.