Przejdź do treści

Webinarium dla seniorów i opiekunów

Centrum Usług Społecznych informuję, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego we współpracy z Minister ds. Polityki Senioralnej oraz komendą Główną Policji , w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku -CEDUR, organizuje webinarium (spotkanie online) dla seniorów i ich opiekunów w dniu 11 września 2024 r.

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=89709&p_id=18&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR35nNTNc2sXP6ohmMDoXZz1l_sQ9htP80gLpWDPn9_GvvVtlLHwroeqC98_aem_1_4tfsq8-PcZuEbxeBNgZQ

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.