Przejdź do treści

W Żyrardowie powstanie Młodzieżowa Rada Miasta. Trwają konsultacje społeczne projektu statutu

Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Żyrardowa i nadania jej statutu. Konsultacje trwają do 7 kwietnia 2022 r.

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta w Żyrardowie rozpocznie działalność Młodzieżowa Rada Miasta. Ma ona podobnie, jak powołana ostatnio rada seniorów, doradzać władzom miasta w sprawach związanych z działaniami na rzecz osób młodych. Młodzieżowa Rada Miasta jest również elementem edukacji obywatelskiej. W ramach procesu powoływania rady opracowany został projekt statutu. Dokument ten został przekazany do konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi. Przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji zainteresowanych tematem mogą zgłaszać swoje uwagi i propozycje za pomocą formularza, który znajduje się na stronie www.zyrardow.pl oraz www.cus-zyrardow.pl. Wypełniony formularz można:

  1. przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@cus-zyrardow.pl lub
  2. złożyć w sekretariacie Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, ul. Armii Krajowej 3 w godzinach urzędowania.

Konsultacje potrwają do 7 kwietnia 2022 r.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.