Przejdź do treści

Żyrardowskie Biuro Interwencyjne

W ramach pakietu usług Centrum Usług Społecznych prowadzi Żyrardowskie Biuro Interwencyjne. Znajdzie w nim pomoc każdy mieszkaniec Żyrardowa, który nagle znalazł się w trudnej sytuacji i potrzebuje szybkiej, doraźnej pomocy. W biurze można uzyskać poradę od psychologa, pedagoga, prawnika. Biuro działa w budynku przy ul. Kościuszki 29 w biurze doradztwa prawnego Ann-Lex. Szczegółowe godziny dyżurów biura znajdują się poniżej.

Usługa polega na uzyskaniu doraźnej pomocy w nagłych i trudnych sytuacjach życia codziennego. Mogą one dotyczyć np. trudności w wychowaniu dzieci, doświadczenia śmierci lub choroby bliskiej osoby, nieprzewidzianych trudności prawnych. Specjaliści w Biurze Interwencji Kryzysowej udzielą wsparcia i porady oraz wskażą kierunki dla uzyskania długotrwałej pomocy, jeśli będzie ona potrzebna.

Dyżur w Żyrardowskim Biurze Interwencyjnym, ul. Kościuszki 29 w listopadzie 2022 r.

03.11 | 16:00 – 20:00
04.11 | 8:00 – 10:00
10.11 | 16:00 – 20:00
17.11 | 16:00 – 20:00
18.11 | 8:00 – 10:00
24.11 | 16:00 – 20:00
25.11 | 8:00 – 10:00

Nr telefonu kontaktowego czynny w czasie dyżurów: 731 451 935

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.