Przejdź do treści

Tworzymy programy współpracy z organizacjami pozarządowymi

Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania propozycji do Programu Współpracy Miasta Żyrardowa na rok 2022 i Wieloletniego Programu Współpracy. W dniu 26 sierpnia 2021 r., o godz. 18.00, w Centrum Kultury w Żyrardowie odbędzie się spotkanie informacyjne na ten temat. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Roczny program współpracy Miasta Żyrardowa z organizacjami pozarządowymi to najważniejszy dokument wskazujący obszary i zasady współpracy oraz określający zadania finansowane z budżetu miasta, realizowane przez podmioty społeczne. Program wieloletni, który powstanie w naszym mieście pierwszy raz, wskazuje na strategiczne kierunki współpracy i pozwala na realizowanie zadań publicznych w perspektywie dłuższej niż rok.

– Podjąłem decyzję, aby od tego roku inaczej przygotowywać program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Odpowiadam tym samym na postulat środowiska zgłaszany od wielu lat, aby program tworzony przy większym zaangażowaniu organizacji społecznych. Moim celem jest partnerski dialog z podmiotami pozarządowymi. Dzięki powstaniu Centrum Usług Społecznych i zatrudnieniu w nim organizatora społeczności lokalnej, mamy narzędzia do zacieśniania i rozwijania współpracy dla dobra mieszkańców – mówi Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski.

Proces tworzenia rocznego i wieloletniego programu współpracy obejmuje zebranie propozycji od organizacji działających w Żyrardowie do 31 sierpnia br. We wrześniu zaplanowano robocze spotkania w grupach tematycznych. W październiku odbędą się konsultacje programu, który następnie zostanie przekazany Radzie Miasta Żyrardowa. Za koordynację procesu odpowiedzialne jest Centrum Usług Społecznych.

Chcąc zgłosić propozycje do programu prosimy skorzystać z poniższego formularza. Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 31 sierpnia br. na adres: sekretariat@cus-zyrardow.pl Osobą do kontaktu w sprawie formularza jest Jakub Kamiński – organizator społeczności lokalnej, tel. 799 816 788, email: j.kaminski@cus-zyrardow.pl

Zapraszamy również przedstawicieli organizacji na spotkanie informacyjne 26 sierpnia o godz. 18.00 w Centrum Kultury w Żyrardowie (sala klubowa).

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.