Przejdź do treści

Trzecie zapytanie ofertowe dot. Mazowsze dla Seniorów pn. „ Senior-Artysta bez czasu i granic”

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie ogłosił po raz trzeci zapytanie ofertowe 
z dnia 03.06.2024 r.

Zadanie publiczne, na które Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski  pozyskał środki zewnętrzne z Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu „Mazowsze dla Seniorów 2024” współfinansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego Instrumentu wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2024, których realizację zamierza się powierzyć organizacjom pozarządowym dotyczą:

– „ Senior-Artysta bez czasu i granic”

Termin składania ofert upływa 10.06.2024 roku do godz. 16:00

Zachęcamy organizacje społeczne do zapoznania się z ogłoszeniami i do składania ofert.

Szczegółowych informacji na temat konkursów udziela Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, któremu Prezydent powierzył ich przeprowadzenie.

Siedziba CUS znajduje się w Żyrardowie przy ul. Piaskowej 21/23, nr tel. 46 855 21 36 lub 451-115-684.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.