Przejdź do treści

Terapia i rehabilitacja dzieci w ramach bezpłatnych usług społecznych

Dzieci z zaburzeniami autystycznymi, ADHD czy mózgowym porażeniem dziecięcym korzystają z bezpłatnych zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Jest to możliwe, dzięki projektowi realizowanemu przy udziale środków zewnętrznych przez Centrum Usług Społecznych. Zajęcia prowadzone są przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Żyrardowie.

Programem objętych jest 10 dzieci. Uczestniczą one w zajęciach integracji sensorycznej, warsztatach terapii zajęciowej, zajęciach z fizjoterapeutą, w spotkaniach z psychologiem i pedagogiem. Z porad specjalistów korzystają także rodzice podopiecznych. Program zakłada udział każdego dziecka we wszystkich tych zajęciach, po jednej godzinie tygodniowo.

Terapia i rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami to jedna z wielu bezpłatnych usług społecznych realizowanych w ramach projektu ,,Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.