Przejdź do treści

Startuje Klub Aktywizacji Społeczno-Zawodowej

Jednym z nowych działań prowadzonych przez Centrum Usług Społecznych są tworzone Kluby Aktywizacji Społeczno-Zawodowej. Są to usługi wspierające osoby bezrobotne w przygotowaniu do poszukiwania pracy. Oferowane przez kluby wsparcie obejmuje różnorodne aspekty takie jak: wsparcie psychologiczne, rozwój umiejętności autoprezentacji i aktywnego poszukiwania pracy, a nawet kursy i staże zawodowe. Aktualnie prowadzimy rekrutację do klubu prowadzone przez Fundację Stałego Rozwoju w ramach zadania publicznego zleconego przez Miasto Żyrardów.

Oferta realizowanego zadania dedykowana jest osobom pełnoletnim zarówno aktywnym zawodowo, jak i pozostające bez pracy, zamieszkującym na obszarze Miasta Żyrardowa.

UCZESTNIKOM OFERUJEMY BEZPŁATNIE:

  • Indywidualne doradztwo zawodowe
  • Trening motywacyjny
  • Trening aktywnego poszukiwania pracy
  • Trening autoprezentacji
  • Szkolenia zawodowe
  • 3-miesięczne staże zawodowe z gwarancją późniejszego zatrudnienia

Rekrutacja trwa. Liczba miejsc ograniczona.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 693 804 165 od pon.- do pt. w godz. 07:00-15:00 bądź mailowo biuro@fundacjastalegorozwoju.pl.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.