Przejdź do treści

Spotkanie „Konsument w sieci”

Drodzy mieszkańcy Żyrardowa!

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w spotkaniu edukacyjnym pn. „Konsument w sieci” poprowadzonym przez Powiatowego Rzecznika Konsumenta.

Zapraszamy wszystkich chętnych 20 czerwca 2024 roku w godzinach od 13:00 do 15:00 w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie przy ulicy Piaskowej 21/23.

Więcej szczegółowych informacji na załączonym plakacie.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.