Przejdź do treści

Spotkanie dla mieszkańców Żyrardowa: „Co i jak można reklamować?”

Zapraszamy na spotkanie dla mieszkańców w ramach działania Żyrardowskiego Biura Interwencyjnego. Temat spotkania: „Reklamacja – co i w jaki sposób konsument może reklamować”. Spotkanie odbędzie się 15 maja 2023 r. w godz. 10:00 w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, ul. Piaskowa 21/23.

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.