Przejdź do treści

Spotkanie animacyjne: Dobre praktyki aktywizacji społeczno-zawodowej

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie wspólnie z Lokalnym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie animacyjne pt: „Dobre praktyki w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej”. Spotkanie odbędzie się 25 stycznia 2022 r. w godz. 14.00 – 16.00 w Żyrardowskim Centrum Wsparcia Organizacji Społecznych, ul. 1 Maja 41 p. 58.

Spotkanie organizowane jest w związku z planowanym ogłoszeniem przez Prezydenta Miasta Żyrardowa otwartym konkursem ofert na prowadzenie w naszym mieście klubów aktywizacji społeczno-zawodowej jako działania wspierającego zaplanowanego w Programie Usług Społecznych. Podczas spotkania chcemy porozmawiać o dotychczasowych działań aktywizujących mieszkańców Żyrardowa społecznie i zawodowo, potrzebach jakie występują w lokalnym środowisku oraz możliwych sposobach działania.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematem. W związku z trwającą epidemią wirusa Sars-Cov-2 prosimy o zgłoszenie mailowe chęci uczestnictwa. Zgłoszenie należy wysłać na adres: j.kaminski@cus-zyrardow.pl w treści podając imię i nazwisko, nazwę organizacji oraz telefon kontaktowy.

Partner spotkania

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.