Przejdź do treści

Skorzystaj z oferty klubów aktywizacji społeczno-zawodowej

Zapraszamy do korzystania z oferty klubów aktywizacji społeczno-zawodowej działających w ramach nowych usług społecznych. Są to usługi wspierające osoby bezrobotne w przygotowaniu do poszukiwania pracy lub osoby aktywne zawodowo potrzebujące zmiany, inspiracji, nowej energii do działania. Oferowane przez kluby wsparcie obejmuje różnorodne aspekty takie jak: wsparcie psychologiczne, rozwój umiejętności autoprezentacji i aktywnego poszukiwania pracy oraz kursy i szkolenia zawodowe.

­- W Żyrardowie usługi aktywizacji społeczno-zawodowej na zlecenie naszego samorządu realizują trzy organizacje pozarządowe – mówi Lucjan Krzysztof Chrzanowski, Prezydent Miasta Żyrardowa – Stowarzyszenie „Żyrardów Nosi” oferuje działania aktywizujące młode mamy, które dopiero co urodziły dziecko oraz mieszkanki Żyrardowa w każdym wieku, które pragną integrować się w lokalnym środowisku. Oratorium św. Jana Bosko prowadzi klub aktywizacji dla młodzieży o profilu stolarskim. Fundacja Stałego Rozwoju prowadzi ciekawe treningi, szkolenia  i coaching zawodowy. Szczegółowe informacje o ofercie dostępne są oczywiście w naszym Centrum Usług Społecznych.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi prosimy o zgłaszanie się do Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie przy ul. Piaskowa 21/23. Centrum Usług Społecznych zaprasza do kontaktu mieszkańców zainteresowanych nową ofertą Miasta. Czekamy na Państwa zgłoszenia pod nr tel.: 46 855 31 26 w. 12, kom. 519 441 704, mailem na adres uslugispoleczne@cus-zyrardow.pl, bądź osobiście w siedzibie CUS przy ul. Armii Krajowej 3, w godz. 8.00 – 16.00.

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.