Przejdź do treści

,, Salezjańskie oratorium sprężyną do aktywności zawodowej’’ – Stolarz 4.0.

W ramach zadania publicznego w zakresie ,,Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – Klub Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie zaprasza do udziału pełnoletnich wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej – mieszkańców Miasta Żyrardowa w przedsięwzięciu pt.,, Salezjańskie oratorium sprężyną do aktywności zawodowej’’ – Stolarz 4.0.

Zadanie to prowadzi Stowarzyszenie Oratorium św. Jana Bosko przy ul. Salezjańskiej 7 jako nasz Wykonawca.

Plan działania składa się z trzech etapów:

  1. Prowadzenie warsztatów stolarskich
  2. Treningi motywacyjne
  3. Kursy szkoleniowe z zakresu stolarki podstawowej

Aby skorzystać z poszczególnego zadania należy w pierwszej kolejności zgłosić się do Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie przy ul. Piaskowej 21/23 celem wypełnienia ,,Formularza odbiorcy usług społecznych organizowanych przez Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie” z odznaczeniem usługi społecznej: Klub Aktywizacji Społeczno-Zawodowej jako Działanie wspierające.

Link do formularza: https://cus-zyrardow.pl/zloz-wniosek/

Po czym zainteresowane osoby usługą społeczną – Klub Aktywizacji Społeczno-Zawodowej zostaną zgłoszone do Wykonawcy, który zaprosi do udziału w poszczególnej aktywności.

W razie pytań dotyczących zgłoszenia się do udziału skontaktuj się z Żyrardowskim Centrum Usług Społecznych pod następującymi numerami telefonów:

46 855 31 26 wew. 18 lub 13

519 441 704

Udział w zadaniu jest całkowicie bezpłatny!

Zadanie jest finansowane ze środków budżetu Miasta Żyrardowa.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.