Przejdź do treści

Ruszają nowe usługi społeczne. Zakończone dwa konkursy ofert dla organizacji pozarządowych.

Zakończyła się procedura konkursowa dotyczą realizacji kolejnych nowych usług społecznych. Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski podpisał rozporządzenie w sprawie realizacji usług: poradnictwo logopedyczne oraz rehabilitacja wad postawy. Usługi dla mieszkańców rozpoczną się już w tym miesiącu.

Decyzją Prezydenta Miasta Żyrardowa, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, nowe usługi społeczne realizować będą:

  • Poradnictwo specjalistyczne – logopedia – Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL Salos” oraz Oratorium Św. Jana Bosko
  • Poradnictwo specjalistyczne – rehabilitacja wad postawy – Fundacja IDYLLA

Nowe usługi mają podnieść jakość życia mieszkańców Żyrardowa. Aktualnie, dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich, są realizowane bezpłatnie przez Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie. Szereg usług zlecanych jest do realizacji organizacjom pozarządowym co jest wymogiem realizowanego projektu oraz elementem polityki działania Prezydenta Miasta Żyrardowa w zakresie szerokiej współpracy z podmiotami społecznymi.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi prosimy o zgłaszanie się do Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej 3 (dawny Miejski Ośrodek Społeczny w Żyrardowie). Wykaz wszystkich usług dostępny jest na stronie https://cus-zyrardow.pl/uslugi-spoleczne/ lub na miejscu, w siedzibie CUS.

Centrum Usług Społecznych zaprasza do kontaktu mieszkańców zainteresowanych nową ofertą Miasta. Czekamy na Państwa zgłoszenia pod nr tel.: 46 855 31 26 w. 12, kom. 519 441 704, mailem na adres uslugispoleczne@cus-zyrardow.pl, bądź osobiście w siedzibie CUS przy ul. Armii Krajowej 3, w godz. 8.00 – 16.00.

Projekt ,,Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.