Przejdź do treści

Rusza drugi pakiet usług społecznych aktywizujących dla mieszkańców

Zakończone zostały procedury konkursowe związane z wyłonieniem wykonawców kolejnego pakietu usług społecznych dla mieszkańców Żyrardowa. Centrum Usług Społecznych zaprasza do udziału w działaniach aktywizujących dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorów. Szeroka oferta działań oferowanych mieszkańcom jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich oraz dobrej współpracy z organizacjami pozarządowymi.

  • – Drugi pakietu usług to przede wszystkim działania aktywizujące i wspierające naszych mieszkańców w różnym wieku. – mówi Prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski – W ofercie Centrum Usług Społecznych znajdziemy: pedagogikę ulicy, a więc zajęcia dla dzieci na żyrardowskich podwórkach, centrum wolontariatu, czyli możliwość działania społecznego dla młodzieży i nie tylko, kluby aktywizacji społeczno-zawodowej, gdzie osoby dorosłe mogą się szkolić w zakresie poszukiwania pracy oraz działania aktywizujące dla seniorów. Zapraszam do skorzystania z naszej oferty.

Prezydent Żyrardowa rozstrzygnął konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację usług społecznych. W konkursach ofert następujące podmioty otrzymały dotacje na realizację działań:

  • Oratorium św. Jana Bosko, Stowarzyszenie Sport Life – 80 000 zł na zadanie „Pedagodzy na podwórku”;
  • Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY” – 30 000 zł na zadanie „Żyrardowskie Centrum Wolontariatu”;
  • Stowarzyszenie Wspólnota Żyrardowa – 16 000 zł na zadanie SENIORZE – czekamy na Ciebie;
  • Stowarzyszenie Sport Life – 16 000 zł na zadanie Animacje społeczno-kulturalne dla osób z niepełnosprawnością lub ograniczoną samodzielnością;
  • Stowarzyszenie Seniorów „Żyrardowianka” – 8 000 zł na zadanie „Żyrardowianka edukuje i integruje”;
  • Stowarzyszenie „Świetlik” w Żyrardowie – 40 000 zł na zadanie #ZagrajMy – socjoterapia dzieci i młodzieży;
  • Oratorium św. Jana Bosko – 20 000 zł na zadanie „Salezjańskie oratorium sprężyną do aktywności zawodowej.” – Stolarz 2.0;
  • Stowarzyszenie „Żyrardów Nosi” – 15 000 zł na zadanie Klub Aktywizacji Społecznej;
  • Fundacja Stałego Rozwoju – 25 000 zł na zadanie Klub Aktywizacji Społeczno-Zawodowej.

Szczegółowe informacje o wszystkich usługach dostępne są w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi prosimy o zgłaszanie się do Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie przy ul. Piaskowa 21/23. Centrum Usług Społecznych zaprasza do kontaktu mieszkańców zainteresowanych nową ofertą Miasta. Czekamy na Państwa zgłoszenia pod nr tel.: 46 855 31 26 w. 12, kom. 519 441 704, mailem na adres uslugispoleczne@cus-zyrardow.pl, bądź osobiście w siedzibie CUS przy ul. Armii Krajowej 3, w godz. 8.00 – 16.00.

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.