Przejdź do treści

Refundacja wydatków na leki

Prezydent Miasta Żyrardowa 
Lucjan Krzysztof Chrzanowski 
zaprasza do składania WNIOSKÓW w 2021 roku 
REFUNDACJA 
LEKI 
DLA PRZEWLEKLE CHORYCH

Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski zaprasza do składania WNIOSKÓW w 2021 roku na refundację kosztów poniesionych na leki.

Aby uzyskać refundację kosztów poniesionych w danym miesiącu na leki, należy złożyć wniosek wraz z załącznikami w siedzibie Centrum. Szczegółowe informacje oraz pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie tel. (46) 855-31-26.

Więcej informacji na stronie: https://cus-zyrardow.pl/programy-projekty/leki/

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.