Przejdź do treści

Potańcówka w Parku Seniora

Grupa osób siedzących przy stoliku

W dniu 13.08.2023 r. Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski rozpoczął uroczystą Potańcówkę w Parku Seniora w Żyrardowie.

Podczas tego wydarzenia promowane były także usługi realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie.

Mieszkańcy Miasta Żyrardowa mogli porozmawiać z pracownikiem CUS

i zapoznać się z nową ofertą usług społecznych a także złożyć formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu.

Usługi realizowane przez CUS są kierowane głównie do dzieci, dorosłych, Seniorów 60+.

Formularz dostępnych usług znajduje się na stronie internetowej www.cus-zyrardow.pl. Formularze można składać w CUS Żyrardów ul. Piaskowa 21/23.

Więcej informacji pod numerami telefonów:

451 115 684 – usługi społeczne CUS, oraz 519 441 704

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.