Przejdź do treści

Poszukujemy wolontariuszy do działań pomocowych dla osób z Ukrainy

W ramach projektu realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie  startuje Centrum Wolontariatu. Ma być miejscem aktywizacji mieszkańców do działań społecznych i pomocy potrzebującym. Centrum rozpoczyna działalność w sytuacji, gdy do naszego miasta przyjechały setki, a może i tysiące osób uciekających przed wojną. Dlatego działania centrum skupią się w pierwszych miesiącach na wsparciu instytucji i organizacji pomagających osobom z Ukrainy. Chcesz pomóc? Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Po 24 lutego w Żyrardowie wiele instytucji i organizacji podjęło się organizacji pomocy zarówno dla walczących na wojnie Ukraińców oraz osób, które przybyły do naszego miasta w obawie o własne życie. Prowadzone są zbiórki darów, poszukiwane mieszkania, organizowane zajęcia z nauki j. polskiego czy zabawy integracyjne. W tych wszystkich działaniach nieoceniona jest pomoc wolontariuszy.

– Moim celem, jako Prezydenta Miasta, było stworzenie miejsca, które da mieszkańcom Żyrardowa możliwość aktywności społecznej i niesienia pomocy potrzebującym. Dlatego Centrum Usług Społecznych w ramach swojej działalności zaplanowało utworzenie Centrum Wolontariatu  – mówi Lucjan Krzysztof Chrzanowski, Prezydent Żyrardowa – Teraz, gdy do naszego miasta przyjechało tak wielu uchodźców z Ukrainy ta pomoc jest szczególnie potrzebna. Cieszę się, że w koordynacji wolontariatu będzie nas wspierała tak aktywna organizacja, jak Federacja DZIAŁAJ.MY.

Zakres działania wolontariuszy obejmuje, m.in.: 

  • pomoc przy sortowaniu darów od osób fizycznych i firm,
  • dyżury w dni powszednie i weekendy w siedzibach organizacji, które świadczą bezpośrednią i doraźną pomoc osobom przybyłym z Ukrainy do Żyrardowa (m.in. w punkcie informacyjnym w Żyrardowie),
  • wsparcie w trakcie organizowanych przez różne organizacje zajęć dla dzieci i młodzieży: nauka języka, animacja kulturalna.

Każdy z Was może wspomóc wszelkie działania na rzecz osób, które w tym wyjątkowym czasie potrzebują naszej pomocy. Zatem jeśli masz czas i chęci, zgłoś się do Centrum Wolontariatu w Żyrardowie wypełniając poniższy formularz. 

Link do formularza: https://forms.gle/Wf8KqTq4k4xs3krS7

Centrum Wolontariatu ma siedzibę przy ul. 1 Maja 41, lokal 58. Dyżury koordynatorki centrum realizowane są w środki w godzinach 15.30 – 19.30. Informacje uzyskasz również pod numerem telefonu 502 11 29 29.

Zadanie „Żyrardowskie Centrum Wolontariatu” realizowane jest w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.