Przejdź do treści

Podsumowaliśmy usługi społeczne w 2022 roku

Ponad 800 mieszkańców Żyrardowa, w tym dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy, skorzystało w 2022 roku z bezpłatnych usług społecznych Miasta Żyrardowa takich, jak np. taxi dla seniora, złota rączka, rehabilitacja, dietetyk, logopeda, psycholog, interwencyjna pomoc dla całych rodzin. Po raz pierwszy na żyrardowskich podwórkach działali z dziećmi i młodzieżą pedagodzy ulicy.

Ponad milion złotych z budżetu miasta i środków unijnych skierowano w 2022 roku na realizację różnorodnych potrzeb mieszkańców. Kilkanaście lokalnych organizacji społecznych i podmiotów biznesowych zaangażowanych było w niesienie pomocy mieszkańcom. To prawdziwa rewolucja w obszarze pomocy społecznej w naszym mieście.

Tak szerokiego spektrum bezpłatnych usług, jakie realizuje Miasto Żyrardów, zazdroszczą nam inne samorządy. To powód do dumy i satysfakcji – powiedział Lucjan Krzysztof Chrzanowski – Prezydent Miasta Żyrardowa na dzisiejszej konferencji prasowej podsumowującej rok funkcjonowania bezpłatnych usług społecznych – Na pomocy społecznej dedykowanej naszym mieszkańcom nie będziemy oszczędzać. Cieszę się, że radni Rady Miasta są tego samego zdania, że wszyscy widzimy konieczność reagowania na potrzeby mieszkańców i nigdy temat zakresu świadczonych mieszkańcom usług nie był przedmiotem sporu. Dziękuję radnym, dziękuję Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, dziękuję wszystkim organizacjom społecznym za pomyślną współpracę.

Podczas konferencji prezydent wraz z Agnieszką Stępską Dyrektor CUS Żyrardów zaprezentowali także usługi społeczne, które będą świadczone w tym roku. Jest to kontynuacja tego samego zakresu, co w ubiegłym roku. Poznaliśmy także realizatorów tych usług. Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z oferty zachęcamy do kontaktu z CUS Żyrardów, ul. Piaskowa 21/23, te. 46 855 31 26.

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.