Przejdź do treści

Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Miasta Żyrardowa

Wczoraj przedstawiciele Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, z dyrektor Agnieszką Stępską, uczestniczyli w pierwszym posiedzeniu Rady Seniorów Miasta Żyrardowa, zainaugurowanym przez Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego, który wręczył jej członkom oficjalne powołania. Miło nam poinformować, że pracami Rady koordynować będzie nasze Centrum.

– Jednym z wielu zadań naszej jednostki jest organizacja społeczności lokalnych, a środowisko seniorów otaczamy szczególnym wsparciem, realizując zarówno podstawowe świadczenia z zakresu pomocy społecznej, jak też usługi niosące wsparcie osobom starszym w pokonywaniu trudności dnia codziennego – podkreśla dyrektor Agnieszka Stępska. – Jesteśmy najbliżej realnych potrzeb żyrardowskich seniorów, dlatego też z przyjemnością służyć będziemy Radzie Seniora naszą wiedzą i doświadczeniem. Życzymy członkom Rady efektywnej i satysfakcjonującej pracy. Gratulujemy Krystynie Lenarczyk i Wojciechowi Grundman powierzonych im funkcji przewodniczenia Radzie.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.