Przejdź do treści

Pierwsze konkursy dla organizacji pozarządowych na usługi społeczne rozstrzygnięte

Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski rozstrzygnął pierwsze otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na usługi społeczne i działania wspierające realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie. Od 1 lutego uruchomiona zostanie usługa terapii i rehabilitacji dla dzieci i rodzin oraz działania w zakresie pedagogiki ulicy, a także rozpocznie działanie Żyrardowskie Centrum Wolontariatu.

Prezydent Żyrardowa po zapoznaniu się opinią komisji konkursowej postanowił przyznać dotacje na realizację usługi społecznych i działań wspierających następującym podmiotom:

  • Zadanie: Terapia, rehabilitacja – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego / Oddział Powiatowy w Żyrardowie w kwocie 160 000,00 zł;
  • Zadanie: Pedagogika ulica – Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY”, Oratorium Św. Jana Bosko w Żyrardowie, Stowarzyszenie Sport Life w kwocie 200 000,00 zł;
  • Zadanie: Prowadzenie Centrum Wolontariatu – Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY” w kwocie 60 000,00 zł.

Rozstrzygnięcie konkursu oznacza, że w Mieście Żyrardowie pojawią się nowe usługi dla mieszkańców. Szczegółowe informacje dotyczące nowych działań zostaną podaną wkrótce. Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie internetowej miasta www.zyrardow.pl oraz stronie Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie www.cus-zyrardow.pl oraz w lokalnej prasie.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi prosimy o zgłaszanie się do Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej 3 (dawny Miejski Ośrodek Społeczny w Żyrardowie). Wykaz wszystkich usług dostępny jest na stronie https://cus-zyrardow.pl/uslugi-spoleczne/ lub na miejscu, w siedzibie CUS.

Centrum Usług Społecznych zaprasza do kontaktu mieszkańców zainteresowanych nową ofertą Miasta. Czekamy na Państwa zgłoszenia pod nr tel.: 46 855 31 26 w. 12, kom. 519 441 704, mailem na adres uslugispoleczne@cus-zyrardow.pl, bądź osobiście w siedzibie CUS przy ul. Armii Krajowej 3, w godz. 8.00 – 16.00.

Projekt ,,Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.