Przejdź do treści

Pierwsze konkursy dla organizacji pozarządowych na usługi społeczne ogłoszone

Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił dwa otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację usług społecznych dla mieszkańców w 2023 r. Pierwszy konkurs dotyczy wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, drugi działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Na złożenie ofert zainteresowane organizacje mają czas do 27 grudnia 2022 r. Oferty należy złożyć w systemie Witkac.pl

  • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Wspierania rodziny i pieczy zastępczej” będących usługami społecznymi określonymi w Programie Usług Społecznych Miasta Żyrardowa.

Rodzaj zadania i wysokości środków przeznaczonych na realizację tego zadania:

Poradnictwo specjalistyczne – logopeda72 000,00 zł
Poradnictwo specjalistyczne – rehabilitacja wad postawy70 000,00 zł
Poradnictwo specjalistyczne – dietetyk28 000,00 zł
Terapia, rehabilitacja90 000,00 zł
Żyrardowskie Biuro Interwencyjne28 000,00 zł

Link do zarządzenie w sprawie ogłoszenia o konkursie: https://www.bip.zyrardow.pl/a,112624,zarzadzenie-nr-36222-prezydenta-miasta-zyrardowa-z-dnia-5-grudnia-2022-r-w-sprawie-ogloszenia-otwart.html

Link do konkursu w systemie Witkac.pl:
https://witkac.pl/#contest/view?id=23766

  • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” będących usługą społeczną określoną w Programie Usług Społecznych Miasta Żyrardowa.

Rodzaj zadania i wysokości środków przeznaczonych na realizację tego zadania:

Usługi mobilne dla osób o ograniczonej samodzielności – usługi wspierające i doradcze dla osób niesamodzielnych.60 000,00 zł

Link do zarządzenie w sprawie ogłoszenia o konkursie: https://www.bip.zyrardow.pl/a,112625,zarzadzenie-nr-36322-prezydenta-miasta-zyrardowa-z-dnia-5-grudnia-2022-r-w-sprawie-ogloszenia-otwart.html

Link do konkursu w systemie Witkac.pl:
https://witkac.pl/#/contest/view?id=23845

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.