Przejdź do treści

Okres zasiłkowy 2021/2022 – świadczenia rodzinne

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2021/2022 przyjmowane będą od 01.08.2021 r. w formie papierowej.

Od 01.07.2021r. wnioski można również składać droga elektroniczną – za pomocą następujących kanałów:

Okres zasiłkowy 2021/2021 będzie trwał od 01.11.2021 r. do 31.10.2022 r.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 złoży wniosek w okresie od 01.07.2021 r. do 31.08.2021 r. przyznanie i wypłata świadczeń za listopad 2021 r. następuje do dnia 30 listopada 2021r.

W przypadku złożenia wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2021/2022 w okresie od 1 września do 31 października 2021r., ustalenie prawa i wypłata świadczeń przysługujących za listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia 2021r.

Gdy wniosek o świadczenia rodzinne zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2021r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Okres zasiłkowy 2020/2021 trwa od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.