Przejdź do treści

Okres świadczeniowy 2021/2022 – fundusz alimentacyjny

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na okres świadczeniowy 2021/2022 przyjmowane będą od dnia 01.08.2021 r.

Jednocześnie informujemy, że wnioski on-line można składać począwszy od dnia 01.07.2021r. za pomocą następujących kanałów:

Okres świadczeniowy 2021/2022 trwa: od dnia 01.10.2021r. do dnia 30.09.2022r.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

W przypadku złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na okres świadczeniowy 2021/2022, od dnia 01.08.2021r. do dnia 31.08.2021r., a w przypadku wniosków składanych on-line, od dnia 01.07.2021r. do dnia 31.08.2021r. – przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 października 2021r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022, od dnia 01.09.2021r. do dnia 30.09.2021r. – przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2021r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022, od dnia 01.10.2021r. do dnia 31.10.2021r. – przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 grudnia 2021r.

W przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022, zostanie złożony od dnia 01.11.2021r. do dnia 30.11.2021r. – przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 stycznia 2022r.

W przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022, zostanie złożony od dnia 01.12.2021r. do dnia 31.01.2022r. – przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do ostatniego dnia lutego 2022r.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.