Przejdź do treści

Ochotnicza Straż Pożarna na straży środowiska!

Szanowni mieszkańcy,

Ochotnicza Straż Pożarna w Żyrardowie uczestniczy w programie „OSP na straży środowiska”.

W ramach tej akcji prowadzone są zbiórki odpadów w szczególności elektrośmieci oraz tekstyliów.

Oddaj swoje elektrośmieci BEZPŁATNIE do swojej remizy strażackiej skąd zostaną oddane do recyklingu, a nasi strażacy otrzymają odpowiednie wsparcie.

Skontaktuj się z OSP pod numerem telefonu 530-353-299 i ustal dogodny dla Ciebie termin dostawy lub odbioru odpadów.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.