Przejdź do treści

Nowy program dla seniorów w Żyrardowie. Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych

Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach Programu „Korpus Wsparcia Seniora”. To kolejny program społeczny przygotowany przez Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie. Jego celem jest poprawa jakości i bezpieczeństwa życia najstarszych mieszkańców Żyrardowa poprzez dostęp do tzw. „teleopieki”.

Kolejna inicjatywa na rzecz żyrardowskich seniorów staje się faktem. Osoby starsze od początku mojej kadencji jako prezydenta miasta są niezwykle ważną grupą. Staram się konsekwentnie poprawiać ich jakość życia i poczucie bezpieczeństwa. – mówi Lucjan Krzysztof Chrzanowski, Prezydent Żyrardowa – Program Korpus Wsparcia Seniora zapewni usługę tzw. „teleopieki” dla osób samotnych,
o ograniczonej samodzielności. Osoby te zostaną wyposażone w opaski, które w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia umożliwią kontakt i pomoc od centrum ratownictwa medycznego. Dzięki temu samotne osoby starsze będą mogły czuć się bezpieczne we własnym domu.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie przygotowało program, który aktualnie został przekazany do konsultacji społecznych. Potrwają one do 12 kwietnia 2022 r. Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania uwag i wniosków za pomocą specjalnego formularza. Treść programu oraz formularz zgłaszania uwag i opinii znajduje się poniżej.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.