Przejdź do treści

Nowe usługi społeczne cieszą się dużym zainteresowaniem

Już ponad 120 osób korzysta z nowych bezpłatnych usług społecznych realizowanych w ramach projektu unijnego przez Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, a minął zaledwie miesiąc od wyłonienia pierwszych wykonawców. Sukcesywnie przyjmowani są do projektu kolejni odbiorcy i wybierani są wykonawcy kolejnych usług.     

Aktualnie świadczymy na rzecz mieszkańców takie usługi, jak: terapia i rehabilitacja dzieci, rehabilitacja wad postawy, poradnictwo logopedyczne, taksówka dla seniora i mobilne usługi techniczne ,,złota rączka” dla osób starczych, samotnych i niesamodzielnych.

,,Cieszymy się z dużego zainteresowania ofertą – podkreśla dyrektor CUS, Agnieszka Stępska. – Najbardziej cenimy w tym projekcie, że jest od skierowany do wielu grup społecznych, do rodzin, seniorów, dzieci i młodzieży. Warty podkreślenia jest również fakt, że udało nam się zaangażować w projekt nasze lokalne organizacje społeczne”.

Przypomnijmy realizatorów nowych usług. W ramach pakietu ,,Żyrardów dla rodziny”:
– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Żyrardowie prowadzi terapię i rehabilitację dzieci z zaburzeniami autystycznymi, ADHD czy mózgowym porażeniem dziecięcym. 
– Fundacja IDYLLA zajmuje się rehabilitacją wad postawy.
– Salezjańska Lokalna Organizacja Sportowa „SL Salos” i Oratorium św. Jana Bosko prowadzą poradnictwo logopedyczne.

Z pakietu usług ,,Żyrardów dla samodzielności”:
– Firma „Mar-Bod” Mariusz Bodych realizuje usługi transportowe ,,Taxi dla seniora”
– Przemysław Łukasik świadczy mobilne usługi techniczne „złota rączka”.

Wkrótce oferta Centrum jeszcze się poszerzy. Aktualnie prowadzone są procedury zmierzające do wyłonienia realizatorów następujących usług:
– Poradnictwo specjalistyczne – dietetyk,
– Żyrardowskie Biuro Interwencyjne – usługa polegająca na świadczeniu dyżurów przez różnych specjalistów (policjantów, strażników miejskich, prawnika, psychologa, pracownika socjalnego),
– Teleopieka – usługa polegająca na wprowadzeniu dla samotnych osób starszych odpowiednich systemów przywoławczych w postaci przycisków, po których uruchomieniu wysyłany jest sygnał SOS.

Zapraszamy do kontaktu z nami pod nr tel.: 46 855 31 26 w. 12, kom. 519 441 704, mailem uslugispoleczne@cus-zyrardow.pl, bądź osobiście w siedzibie CUS przy ul. Armii Krajowej 3, w godz. 8.00 – 16.00.

Projekt ,,Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.