Przejdź do treści

Nawiązaliśmy współpracę z Uczelnią Korczaka

6 lutego Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie nawiązało współpracę z Uczelnią Korczaka w Warszawie.

Warunki współpracy zostały omówione podczas spotkania prof. Barbary Skałbani, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie, z Agnieszką Stępską, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie i Mikołajem Kuletą reprezentującym Centrum Pomocy Pura Vida. Wzajemna współpraca obejmować będzie m.in. możliwość realizacji praktyk przez studentów kierunków społecznych naszej Uczelni w CUS Żyrardów oraz działania związane z objęciem przez Uczelnię patronatu nad projektem Pedagodzy na podwórku.

Ramą dla podejmowanej współpracy jest koncepcja pedagogiczna Janusza Korczaka i jej uniwersalne wartości. W grupie wspólnych przedsięwzięć planowane jest też spotkanie dla nauczycieli i rodziców promujące założenia pozytywnej dyscypliny oraz seminarium dla nauczycieli akademickich i praktyków akcentujące potrzebę synergii działań obu grup.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.