Przejdź do treści

Konsultacje programów współpracy z organizacjami pozarządowymi

Prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski ogłosił konsultacje społeczne projektów dwóch programów współpracy z organizacjami pozarządowymi: rocznego na 2022 rok oraz programu wieloletniego na lata 2022 – 2024. Uwagi i opinie do projektów można składać a terminie od 5 do 18 listopada 2021 r. za pośrednictwem formularza dostępnego poniżej. Wypełniony formularz należy przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@cus-zyrardow.pl

Przedstawicieli organizacji zapraszamy również na spotkanie konsultacyjne w dniu 15 listopada o godz. 18.00 w Centrum Kultury w Żyrardowie.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.