Przejdź do treści

Kolejny rok rozwijamy usługi społeczne

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie zaprasza do zgłaszania chęci skorzystania z usług społecznych. Po rozstrzygnięciu przetargów i konkursów ofert dla organizacji pozarządowych mieszkańcy Żyrardowa już kolejny rok mogą skorzystać z szerokiej oferty działań wspierających w codziennym życiu.

– Już drugi rok rozwijamy usługi społeczne dla naszych mieszkańców – mówi Prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski – Każdy mieszkaniec może skorzystać z bardzo szerokiej oferty dopasowanej do swoich potrzeb i sytuacji, w której się znajduje.

Prezydent Żyrardowa rozstrzygnął konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację usług społecznych. Zakończyły się również procedury związane z przetargiem na część usług. W ich wyniku dla mieszkańców są już dostępne następujące usługi:

  • Poradnictwo psychologiczne
  • Taksówka dla seniora
  • Złota rączka dla seniora
  • Teleopieka
  • Usługi asystenta osoby starszej i samotnej
  • Poradnictwo logopedyczne
  • Rehabilitacja wad postawy
  • Poradnictwo dietetyczne
  • Terapia i rehabilitacja dla dzieci z niepełnosprawnościami
  • Żyrardowskie Biuro Interwencyjne.

Szczegółowe informacje o wszystkich usługach dostępne są w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie oraz na stronie www.cus-zyrardow.pl

Osoby zainteresowane skorzystaniem z wybranych usług prosimy o zgłaszanie się do Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie przy ul. Piaskowej 21/23. Czekamy na Państwa zgłoszenia pod nr tel.: 46 855 31 26 w. 12, kom. 519 441 704, mailem na adres uslugispoleczne@cus-zyrardow.pl, bądź osobiście w siedzibie CUS przy ul. Piaskowej 21/23, w godz. 8.00 – 16.00.

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.