Przejdź do treści

Informacja

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie z dnia 30.12.2022 roku wprowadza się piątek, jako dzień pracy wewnętrznej, w którym interesanci przyjmowani są wyłącznie w sprawach nieciepiących zwłoki.

DNI I GODZINY OBSŁUGI INTERESANTÓW
Poniedziałek 8:15 – 15:45
Wtorek 8:15 -15:45
Środa 8:15 – 17:45
Czwartek 8:15 – 15:45
Piątek DZIEŃ PRACY WEWNĘTRZNEJ

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.