Przejdź do treści

Informacja o wynikach dot. zapytania ofertowego nr 04/MDS/CUS/2024 z dnia 03.06.2024 r. na realizację zadania pod nazwą „Senior- Artysta bez czasu i granic” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w  ramach instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024 r.”

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.